«ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД»: правильна спеціалізація - запорука успіху
23.06.14
«ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД»: правильна спеціалізація - запорука успіху

ИТМ, № 4-5, 2014

Интервью с Александром Лепетюком, директором компании "ИНЛАЙН ГРУП ЗАПАД"

Сьогодні компаніям доводиться працювати в умовах економічної невизначеності і зміни технологічних парадигм. Як в цих обставинах, що склалися безболісно трансформувати ІТ-систему, щоб роздобути більше клієнтів? Про це розповідає Олександр Лепетюк, директор компанії «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД»

Які можете відзначити тенденції на ринку системної інтеграції?

Свого часу ми припустили, що компанії, яких інколи прийнято називати «системними інтеграторами широкого спектра», великих перспектив на ринку не мають, і нинішні кризові явища підтверджують нашу думку. Для компаній з невисоким рівнем ІТ-зрілості, такі інтегратори не потрібні. А ІТ-зрілі клієнти добре розуміють, що вони хочуть і шукають на ринку компанію-виконавця для свого проекту. Виконавець повинен володіти необхідною клієнту компетенцією і спеціалізуватися на ній. Для зрілих клієнтів не має значення величина такої компанії. Головне, щоб у неї був ресурс для конкретного проекту, а ризики роботи з нею були мінімальними.

Тенденція на ринку така, що все більш будуть затребувані ті нішеві компанії, які мають унікальну компетенцію та спеціалізацію в тому, чим вони займаються. Такі компанії сконцентровані на роботі в дво-трьох взаємодоповнюючих нішах де тісно перетинаються. Саме такі компанії стають все більш помітними на ринку.  І саме таким компаніям простіше переживати важкі часи. Адже у них більше грошового обороту і проектів, що припадають на одного співробітника.  Тому ми ще більше сфокусувалися на існуючих ключових компетенціях. І віддача від такої стратегії перевершила всі наші очікування. Ми ростемо і впевнено себе почуваємо, незважаючи на кризу.

Які основні напрямки діяльності «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД»?

Перший і головний напрямок діяльності «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД» - впровадження та консалтинг з систем управління ІТ-послугами та ІТ-активами. Це ITSM, ITAM і BSM, об'єднані навколо єдиної ресурсно-сервісної моделі підприємства.

Другий напрямок - це послуги з впровадження, розгортання та управління ІТ-інфраструктурою на базі рішень компанії Microsoft. Можна відзначити, що на початку 2014 року «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД» став переможцем в конкурсі партнерських рішень компанії Microsoft.

І третій напрямок нашої діяльності - це побудова інфраструктур приватної хмари IaaS рівня підприємств. При цьому, все більше уваги ми приділяємо архітектурі OpenStack, яка стає стандартом де-факто для побудови хмарних систем зберігання та обробки даних.

На стику хмарних обчислень і систем управління послугами лежать рішення з управління «Великими Даними». І тут ми зосередили свою увагу на архітектурі Hadoop. Наш інтерес до OpenStack і Hadoop невипадковий. Обидва стандарти, впорядковуючи підходи до побудови відповідних архітектур, одночасно відкривають глибокі ніші з нарощування компетенції в інтеграції компонент цих архітектур як між собою, так і з компонентами ІТ-систем підприємств.

Для телекому і банків технології «Великих Даних» стають «must have», тому що це незамінний інструмент отримання, зберігання і обробки по-різному структурованих даних з численних і різноманітних джерел. А це дає можливість бізнесу швидко обробляти великі обсяги різнорідної інформації про своїх клієнтів, виявляти критично важливу інформацію і будувати стратегію по утриманню, нарощуванню та управлінню своєю клієнтською базою, зберігаючи і примножуючи рентабельність свого бізнесу.

Чому ITSM в числі головних ваших пріоритетів?

Сервісна і процессная орієнтованість ITSM, спочатку позиціонується для ІТ-середовища, все більше знаходить застосування в бізнес-середовищі. Наприклад, управління розкладами на російських залізницях виконано за допомогою методології і інструментарію ITSM. У нашій практиці мається впровадження у великого провайдера методології ITSM з метою управління обслуговуванням його первинної мережі, зокрема, такими ITSM-сервісами як trouble ticketing (управління інцидентами і претензіями, поданими клієнтом) і work ordering (управління робочим замовленням субпідряднику на усунення несправності). Відомі випадки застосування ITSM методології для побудови та управління бізнес-процесами в аеропортах і авіакомпаніях - скрізь, де правильна організація процесу і  послуги є життєво важливою для бізнесу.

Можна привести приклад використання елементів ITSM в контексті «розумного міста». Так, в енергосистемах мегаполісів датчики витрати електроенергії можуть бути об'єднані в єдину систему. Це дуже велике господарство, і управління ним здійснюється на основі ITSM. Зрозуміло, що як тільки ми виходимо за предметну область ІТ, ми стикаємося з галузевою специфікою, і в цьому полягає складність - необхідні фахівці, що розбираються в прикладній області клієнта.

А з іншого боку, в традиційних фінансових інструментах з'являються компоненти управління послугами та процесами. Так в платформі «1С» вже реалізовані модулі ITSM, ITAM. Цілком очевидно зближення бізнес-процесного та ІТ-сервісного видів управлінь. Виходячи з цього, ми органічно рухаємося, як би знизу-вгору, до BPM. Сьогодні управлінський підхід BPM все більше стає затребуваним. І з його позицій керування іншими сутностями часто проглядається як окремий випадок BPM, оскільки йде взаємопроникнення управлінських методологій. До речі, CRM, як і ITSM, можна вважати окремим випадком BPM.

Сьогодні в Україні мало компаній, які мають суттєвий досвід впровадження складних проектів з ITSM/ITAM. А для нас - це ключові компетенції, і останнім часом попит на них тільки зростає. Важливо й те, що в цій нашій спеціалізації ми в найменшій мірі залежимо від вендорів в тій частині доданої цінності, яку генеруємо власним ресурсом. Крім того, в області процесного консалтингу існує високий поріг входження в цю діяльність з точки зору витрат, які необхідно понести, щоб стати конкурентоспроможним. І якщо розглядати наш напрямок діяльності в ITSM/ITAM з точки зору п'яти ринкових сил Портера, то у нас дуже хороша конкурентоспроможна позиція. Тому ITSM/ITAM - самий швидко развинений нами напрямок, який ми поступово трансформуємо в більш широку компетенцію управління послугами на базі методологій процесного управління. Таким чином, ми здійснюємо природний для нас перехід на рівень BPM рішень.

ITSM сформувалася як краща практика, коли хмар ще не було. Як же ITSM вписується в хмарні технології?

Спільне у ITSM і хмар те, що вони спочатку орієнтовані на сервіси. Хмарні обчислення для того і були придумані, щоб будь-яку IT сутність представити у вигляді послуги. В цьому сенсі, ITSM - необхідна і невід'ємна частина технології та методології надання хмарних послуг. Різниця лише в тому, що, приміром, у випадку публічної хмари більшу частину забезпечення послуг бере на себе провайдер. І більшість питань вирішуються згідно з договором про рівень сервісного обслуговування SLA, який, як відомо, «виник» в ITSM. Але коли ми говоримо про підприємство,  слід мати на увазі ще і про його потребу в самому процесі вибудовування послуг. У цьому беруть участь фахівці підприємства, і потрібно чітко позначити їх роль і місце в цьому процесі.

Наприклад, така структура як банк дуже чутлива до проходження процесу всередині неї. Необхідно, щоб процес був правильно розписаний, побудований, виділені ролі, на них призначено людей, і щоб вони могли працювати, витримуючи вимоги SLA там, де вони прописані. Взяти хоча б управління інцидентами, проблемами, змінами - цей мінімальний набір процесів завжди є у зрілого клієнта. І тут без ITSM не обійтися. А ITSM в хмарі - це вже навіть не найкраща практика, а загальноприйнята. Недарма виробники систем управління інфраструктурою, в тому числі хмарної інфраструктурою, стали включати в свій портфель ITSM компоненти. Досить згадати останні реалізації Microsoft System Center. Нарешті, саме в хмарі, повністю розкривається потенціал, закладений в останній, третій версії бібліотеки ITIL.

Ви націлилися на «Великі Дані», але де взяти для них спеціалістів? 

Дійсно, хоча Hadoop - відкрита платформа, але щоб з нею працювати і підключати різні джерела даних потрібні фахівці дуже високого класу, яких зараз не так багато через ще не дуже широке поширення цих нових технологій. Тому потрібні рішення, які б спростили перехід до «Великих Даних». Ось чому в цьому питанні ми сьогодні орієнтуємось на платформу Teradata.

За якими критеріями Ви віддали перевагу Teradata?

«Великі Дані» утворюються тому, що вони виходять з численних і різноманітних джерел, мають нетранзакціонну природу, але стосуються одного і того ж об'єкта. Якщо говорити про всі стандарти, що полегшують розробку і побудову інтерфейсів до таких баз даних як в Hadoop, головною проблемою для підприємств стає побудова інтерфейсів від своїх джерел інформації до цих баз даних. Тому що нерідко побудова коннектора від бази даних до джерела даних займає дуже багато часу і коштує дорого. У Teradata є інструменти, що дають можливість дуже оперативно встановлювати зв'язок з новими джерелами даних і при цьому, що дуже важливо, що дозволяють клієнту працювати з даними з цих джерел на звичному йому SQL-мові обробки даних.   Це дає клієнтові можливість значно заощадити і час, і гроші на роботу з системою «Великих Даних», і її супровід. Зовнішні фахівці можуть прийти розгорнути Hadoop (а сьогодні це вже не так і складно), розробити структуру даних і підключити до неї джерела даних. Але що буде, коли вони підуть? Адже бізнес безперервно змінюється, і потрібно буде постійно підключати нові джерела даних або міняти їх формат. Тому ми вибираємо рішення таких вендорів, підтримувати які зможемо меншими ресурсами за рахунок того, що вендор більшу частину необхідних клієнту процесів і сервісів вмонтував у свою платформу. Оскільки в іншому випадку нам доведеться постійно відволікати свої ресурси на підтримку клієнта в питаннях підключення нових джерел, їх налаштування, конфігурації і супроводу. Наш клієнт при цьому буде втрачати оперативність в роботі з технологіями «Великих Даних». Адже дані, отримані надто пізно, можуть вже й не знадобитися.

Виходить, Ви вибрали рішення, що дозволяє при переході до нової технології по-максимуму використовувати накопичений клієнтом користувальницький досвід, що дуже важливо в кризових умовах, чи не так?

Так, ми вже стикалися з цією проблемою, при просуванні хмарних обчислень. У клієнтів вже є існуюча інфраструктура, персонал, що володіє необхідними для роботи з нею знаннями та навичками. Тому ті рішення, які дають можливість клієнту «м'яко» перейти на нові технології самостійно (а також потім і супроводжувати їх), дозволяють нам легко обгрунтовувати перед клієнтом перехід на такі технології.  Альтернативний підхід, що вимагає докорінних змін в інфраструктурі клієнта і компетенціях його персоналу, зажадає від нас і нашого клієнта залучення дуже великих ресурсів. І при цьому виникають великі ризики через слабо прогнозовані результати трансформацій за допомогою такого підходу.

Коли ж є накопичена експертиза, нові технології і місток між ними для м'якого переходу, тоді перехід до нових технологій стає зрозумілим і керованим самим клієнтом.

Якщо ігнорувати досвід клієнта, то, напевно, буде не зовсім чесно в нинішній ситуації втягувати клієнта в експерименти з новими неапробованими технологіями?

Дійсно, в контексті «Великих Даних», якщо ви пов'язані з клієнтом на впровадженні технології, яка передбачає трансформацію його інфраструктури без вищевказаного сполучного містка, то цілком може виникнути ситуація, при якій ви не зможете виконати завдання через відсутність у вас необхідних ресурсів. Адже при укладенні контракту на впровадження технології клієнт і сам не може знати, з чим в ході проекту йому доведеться зіткнутися. І при виході на рівень галузевої специфіки в реалізації нової технології ми не зможемо клієнту допомогти. Ми виходимо з того, що клієнт повинен мати можливість самостійно здійснювати свою галузеву експертизу, вміти застосовувати на її основі нові технології. Тому ми вибираємо такі нові технології, які дозволять йому це зробити. Фактично це означає, що ми продаємо нашим клієнтам можливість плавно з найменшими ризиками перейти до нової технології, наприклад, до «Великих Даних». У цьому наша відмінність від системного інтегратора широкої спеціалізації, який би пообіцяв все зробити «під ключ», від початку не маючи галузевих компетенцій в області бізнесу клієнта стосовно нових технологій (таким компетенціями просто немає звідки взятися). Ми ж пропонуємо клієнту самому керувати ризиками впровадження нової технології.

В умовах економічної нестабільності на якого клієнта Ви орієнтуєтеся у своїй роботі?

В умовах нестабільності ризики зростають, інвестиції зменшуються, ринок скорочується. Для наших клієнтів сьогодні головне, як правило, це боротьба за їх власного клієнта, утримання і зростання рентабельності бізнесу. Є базові сервіси, які можуть допомогти нашим клієнтам і в першому, і в другому. Ці сервіси повинні бути добре налагоджені, керовані і контрольовані за основними показниками, тому що клієнти наших клієнтів будуть, в свою чергу, цінувати вартість вже їхньої послуги, швидкість її надання та надійність. Коли ми пропонуємо нашим клієнтам технології та методології управління послугами, ми відкриваємо перед ними можливість бути більш швидкими в своїх пропозиціях своїм клієнтам, більш реактивними при запитах клієнтів, робити менше помилок у своїх сервісах. Таким чином, наша позиція полягає в тому, щоб бути ближче до того продукту чи послуги, які наш клієнт продає своєму клієнтові. При цьому ми намагаємося так розвивати наші компетенції, щоб бути не просто конкурентоспроможними, а унікальними або в них самих, або в їх комбінації.

І традиційне запитання на завершення інтерв'ю, що можна сказати про плани «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД» на найближчий час?

Всі плани будуються на аналізі бізнес результату за минулий фінансовий рік. А це був найуспішніший період роботи компанії за останні 4-5 років за кількістю проектів, за їх якістю, за рівнем їх спеціалізації, за динамікою зростання їх числа у клієнтів зі зрілою ІТ-службою. Таких результатів вдалося досягти завдяки обраному нами жорсткому курсу на все більшу спеціалізацію, коли кількість напрямків постійно скорочується, а портфель продуктів і послуг постійно розширюється, але «зсередини», тобто за рахунок і на базі існуючих унікальних компетенцій.

Таким чином, від ITSM/ITAM ми переходимо до BPM і все частіше замислюємося про BSC. Таким же чином, ми зосередилися спочатку на системах побудови інфраструктур приватної хмари, а тепер переходимо до технологій «Великих Даних», але зберігаючи фокус на тій частині цих технологій, де потрібна реальна інтеграція нового рішення з існуючими системами. В обох випадках, найбільш бажаним для нас проектом буде той, який потрапляє в область нашої компетенції, і в якому ІТ-служба нашого клієнта буде не замовником, а співвиконавцем. А замовником виступить бізнес підрозділ клієнта. За цим принципом ми будуємо і нашу спеціалізацію, і плани нашого розвитку.

 


Додати коментар

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, либо войдите в систему.

 

Youtube Facebook In